vooropleidingsychologische wetenschappen Vrije Universiteit Brussel(Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen)
masters in de neurowetenschappen (neurolinguïstiek) VuB- UZ-Jette
gewezen assistent aan de faculteit "Psychologie en Opvoedkunde" V.U.B. departement Persoonlijkheidspathologie.

Gewezen hoofdlector "Hogeschool Gent" Faculteit:Mens en Welzijn.


Psychotherapeut - Psychonalyticus op zelfstandige basis
Psychoanalytische Opleiding
�Gezelschap voor Psychotherapie en Psychoanalyse" http://www.gezelschap.be/
Verantwoordelijke Medewerker Klinische Seminaria "Vormingsinstituut voor Psychoanalyse en Psychotherapie"
http://www.vormingsinstituut-gpp.be/
Medewerker Postgraduaat: Psychoanalytisch werken met kinderen, jongeren en volwassenen.

University College Ghent
CURSUS ‘PSYCHISCHE STOORNISSEN BIJ DE GEZONDE MENS’Volkshogeschool OostendeIn deze cursus ‘Psychische stoornissen bij de gezonde


mens’ zou ik een overzicht willen brengen van stoornissen die zich in het psychische leven voordoen


bij ‘gezonde mensen’. Niet alle stoornissen die optreden moeten pathologisch worden genoemd. Vanuit onze klinische ervaring is het geweten dat binnen het kader van de psychische gezondheid afwijkingen voorkomen, zonder van ziekte te spreken. Natuurlijk mogen we de mogelijkheid niet uitsluiten dat ziekelijke stoornissen ook kunnen voorkomen.De uiting : ‘wanneer iemand dit doet of dat denkt, dan is hij toch psychisch ziek, wordt lang niet altijd door ons, psychotherapeuten, bevestigd. Er is een ONMISKENBARE GELIJKENIS tussen het MENSELIJK CONFLICT, DE TRAGEDIE VAN HET MENSELIJK BESTAAN en wat er zich bij PSYCHISCHE ZIEKEN afspeelt, maar er bestaat eveneens een ONMISKENBAAR VERSCHIL.Tijdens deze cursus zal ik aantonen dat ook het dagelijks leven psychopathologische momenten kent. Daarmee is eigenlijk gezegd dat AFWIJKEND GEDRAG NIET EXCLUSIEF IS VOORBEHOUDEN AAN SPECTACULAIRE GEVALLEN VAN WAAN OF NEUROSE. Tevens zou ik in de cursus willen aantonen hoe ons gedrag voortdurend BLOOT STAAT AAN DE INWERKING VAN ONBEWUSTE KRACHTEN. Daarmee is aansluiting gevonden met het psychoanalytisch inzicht in de dynamiek van ons dagelijks psychisch functioneren.Workshop: Pedagogische studiedag Stedelijk Onderwijs Oostende (Maart 28-2011)Thema: Functionele en Psychosomatische klachten aanpakken bij Lagere Schoolkinderen.Plaats:Kunstacademie aan Zee
Kinderen kunnen ziektesymptomen vertonen zonder ziekte. Een gevoelig hoog percentage van kinderen uit het basisonderwiijs klagen over abdominale klachten zoals: buikpijn en braakaanvallen. Ook hoofdpijn wordt geregeld vermeld. Wetenschappelijk weten we dat onderdrukte gevoelens van verdriet, agressie en angst aanleiding kunnen geven tot psychosomatoforme stoornissen. Vaak is er ook een positieve correlatie tussen gezinsproblematiek en lichamelijke klachten.Bekijk hier mijn lezingen online.